Blog Detayı

Yıkmadan Güçlendirmeyi Düşünün

BİNA GÜÇLENDİRME KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DİKKAT EDİLMESİ VE İNCELENMESİ GEREKEN BİR SEÇENEKTİR.

Bir deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde bina güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi sahibi olan kişilerin sayısı oldukça azdır. Oysa konuya hakim uzmanların birçoğu, riskli binalarda bina güçlendirme çalışmalarınında yapılabileceğini söylemektedir.

Süreç Nasıl İşler

Kentsel Dönüşüm Alanlarında ve Binanızla ilgili deprem kaygılarınızla başlayan süreç

ve başvurunuzla

 

Öncelikle, mevcut binanın projeye uygun yapılıp yapılmadığı denetlenmesi gerekmektedir.

Binada kullalılan beton ve demir donatıların test edilmesi ,Uygun labaratuvar ortamlarında Çevre ve Şehircilik bakanlığınca yetkilendirilmiş firma ve labaratuvarlar aracılığı ile Sonuçların titizlikle alınması gerekir.

Yetkilendirilmiş firmalarca aşağıdaki yol izlenmektedir.

 1. Binanın oturduğu Zemin durumunu belirlemek için SİSMİK Zemin Etüdü (isteğe bağlı Sondaja Dayalı Zemin Etüdü)hazırlanır.
 2. Binanın mevcut durumu için  BİNA RÖLEVESİ çizilir.
 3. Binadan yeter sayıda Karot  ile Beton numune alınarak numunelerin Yapı Laboratuvarında testleri yapılır; Bina Beton Dayanımı belirlenir.
 4. Röntgen Cihazı ile Betonarme Taşıyıcı elemanlardaki demirlerin çap, adet, aralıkları belirlenir.
 5. Betonarme Taşıyıcı elamanların bazılarında sıyırma işlemi yapılarak Demirlerdeki pasın buna bağlı taşıyıcı elamanlardaki zayıflamalar tespit edilir.
 6. Numunesi alınan yapının Modellemede kullanılacak önemli veriler Laboratuvar ortamında çeşitli deneyler ve çalışmalar ile tespit edilmesi.
 7. Bilgisayara’ da Binanın 3 Boyutlu Modeli tasarlanır ve yapılan simülasyonlar ile Binaya DEPREM Yükleri etki edilerek Bina Deprem Dayanıklılığı Belirlenir.
 8. Binada yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen veriler ışığında BİNANIZA ait DEPREM TESTİ RAPORU hazırlanır.

Çıkan sonuç ve raporlar ışığında Binanızın yıkıp yeniden yapmak yerine Yerinde güçlendirilebileceği seçeneği mutlaka kontrol edilmelidir.

Uygulama ,Yapı hasarının %50 den az olduğu durumlarda Güçlendirmenin yapılabileciği yönündedir.%50 den fazla yapısal hasarda Yıkılarak yeniden yapma sürecine geçilir.

Yapılacak doğru proje ve Doğru yapılacak uygulama Binanızı depreme karşı mukavim hale getirecektir.

Çoğu bina Günümüzde Güçlendirme konusunun yeterince bilinmemesi nedeni ile yüksek maliyetlere girilerek yıkılarak yeniden yapılmaktadır.

Doğru proje ve deneyimli kadrolarca doğru yapılan bir Bina Güçlendirme Çalışması Binanızı Deprem karşısında dayanıklı hale getirebilecektir.

Doğru ve hızlı çözüm sizin kontrolünüzde ilerleyebilir.

 

Bina güçlendirme uygulamalarından en yaygın olanı, mantolama teknikleridir. Mantolama olarak ise betonarme, çelik ve karbon lifli polimer ile güçlendirme teknikleri son derece yaygın olan bina güçlendirme uygulamalarından birisidir. Betonarme binalarda yaygın olanlar beton, Çelik ve fiberbond yani karbon fiberidir. Karbon fiberler  yapısında karbon ve reçine karışımı olan lifli yani elyaf bir malzemedir. Kolona sarılarak eşit oranda güçlendirme sağlar. Kısa sürede uygulamasıyla ve az oranda maliyetiyle yaygın olarak kullanılmaktadır.

Maliyeti düşük olan bir diğer uygulama ise filiz ekimi veya duvar ekim yöntemidir. Bu yöntem çelik örülerek oluşturulan bir bina güçlendirme sistemidir. Binaların özellikleri itibariyle bina güçlendirme çeşitleri de farklılık gösterir. Bina güçlendirme uygulamaları, Mantolama veya gömlek geçirme uygulaması, kolon mantolama, çelik mantolama, betonarme mantolama, yeni ve eski betonları kaynaştırma ve yaygınlığını koruyan epoksi enjeksiyon uygulamasıdır.

Bina güçlendirilirken genellikle aşağıdaki yöntemler tercih edilir :

 • Kanat ekleme
 • Eski ve yeni betonları kaynaştırma
 • Kolon mantolama,Betonarme Perde,Kolon Ekleme
 • Çelik mantolama
 • Betonarme mantolama
 • Epoksi enjeksiyonu(filiz ekimi)
 • Mantolama veya gömlek geçirme

Bina güçlendirmede temel amaç bir yapının deprem karşısında en güvenli şekilde hareket etmesini sağlamaktır. Her yapının (gerek betonarme gerek yığma gerekse çelik) deprem karşısında gösterdiği titreşim hareketi farklılık göstermektedir.

Binaların statik durumu analiz edildikten sonra bir proje hazırlanır. Bu sebeple kullanacak teknikler de yapıdan yapıya değişir.

Güçlendirmede en önemli konu uygulamanın deneyimli firma ve ekiplerle yapılmasıdır.Yanlış yapılacak bir uygulama faydadan çok zarar da verebilir.

Güçlendirme sizin için hem zaman ve hemde maliyet açısından çok daha avantajlı olacaktır.

Tavsiyemiz Binanızı yıkmadan önce çıkan raporlar ışığında Güçlendirme nin ciddi bir seçenek olduğunu düşünmeniz,Bina Güçlendirme hakkında bilgi almanız ve kararlarınızı bu doğrultuda vermenizdir.

Bilgi almak için bize başvurabilirsiniz.

Doğru proje hazırlanarak alınan ruhsat ve yapı denetim kontrolunde yapılacak doğru bir uygulama Zaman ,maliyet kazancınızın yanında ,aynı zamanda binanızda oluşan imara bağlı küçülmelerinde önüne geçecektir.

YIKMADAN ÖNCE DÜŞÜNÜN..  

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Blog Yazıları
#
Kentsel Dönüşüm

BİNA GÜÇLENDİRME KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DİKKAT EDİLMESİ VE İNCELENMESİ GEREKEN BİR SEÇENEKTİR.

#
Yıkmadan Güçlendirmeyi Düşünün

BİNA GÜÇLENDİRME KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DİKKAT EDİLMESİ VE İNCELENMESİ GEREKEN BİR SEÇENEKTİR.

E-Katalog

.pdf